PDF-bestanden preflighten

Om ervoor te zorgen dat PDF-documenten geschikt zijn voor druk-, archiverings- of eender welke andere doeleinden, wordt preflighting uitgevoerd. Deze PDF-kwaliteitscontrole kan je handmatig en/of volledig geautomatiseerd uitvoeren met de callas preflighttechnologie. De callas preflight engine staat synoniem voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het feit dat hij door Adobe in licentie is genomen en wordt gebruikt in de Preflight plug-in voor Acrobat, getuigt daarvan. Lees verder en ontdek hoe je je PDF-documenten op verschillende manieren kan preflighten.

Het begint allemaal met een profiel

De hoeksteen van elke kwaliteitscontrole met een callas product is een zogenaamd preflightprofiel. Een profiel is de verzameling van de controles die je wilt toepassen op een PDF-document en (optioneel) de problemen die je wilt herstellen tijdens het preflighten. Om je PDF-documenten te preflighten, kan je een vooraf gedefinieerd preflightprofiel kiezen, dat door callas meegeleverd is in het product of je kan een eigen preflightprofiel maken.

De vooraf gedefinieerde, door callas meegeleverde profielen zijn ruwweg onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Profielen volgens PDF-normen zoals PDF/X, PDF/A, PDF/VT en meer
  • Profielen die PDF-specificaties toepassen van brancheorganisaties zoals de Ghent Workgroup en PDF/X-Ready
  • Andere voorbeeld- en demoprofielen

Afbeelding 1: Profielen volgens ISO-normen in het venster Profiles in pdfToolbox

Handmatige preflight

Wanneer je een PDF-document aangeleverd krijgt, kan je het handmatig inspecteren met pdfToolbox Desktop of pdfaPilot Desktop. Beide producten werken als plug-in vanuit Adobe Acrobat of als zelfstandige toepassing. Je documenten preflighten is een fluitje van een cent: open het PDF-bestand dat je wilt controleren, selecteer in het venster 'Profiles' het gewenste preflightprofiel en klik op de knop 'Analyze' of 'Analyze and fix' om het toe te passen.

Afbeelding 2: Preflightresultaten voor een PDF/X-1a-profiel

Bij het uitvoeren van een handmatige preflight verschijnt het venster 'Result' met een lijst van informatie, waarschuwingen en fouten.

Gebruikmaken van actieve mappen voor het preflighten

In veel workflows is het efficiënter om preflighting te automatiseren. Zo hoef je niet elke PDF afzonderlijk te openen. In plaats daarvan stel je een actieve map in, beter bekend als een hot folder. Elk PDF-document dat naar die map wordt gesleept, wordt automatisch opgehaald en gepreflight. De resultaten worden verplaatst naar vooraf gedefinieerde mappen.

Afbeelding 3: Een actieve map instellen in pdfToolbox Server voor generatie van PDF/X-4-bestanden

Dit soort geautomatiseerde workflow kan je implementeren met pdfToolbox Server en pdfaPilot Server. Elke aangemaakte job definieert een invoermap (de actieve map waar PDF-bestanden worden opgehaald) en uitvoermappen voor bestanden zonder fouten, bestanden met fouten, bestanden met waarschuwingen enz. Het in de job geselecteerde preflightprofiel bepaalt welke controles en herstellingen worden uitgevoerd bij het verwerken van de bestanden.

Geïntegreerde preflighting

Integratie van preflighting in een grotere oplossing, zoals een portaal voor jobaanlevering of een web-to-print oplossing, is vaak de meest efficiënte manier om PDF-bestanden te preflighten. Voor dergelijke scenario’s biedt callas zowel een CLI-oplossing (command-line interface) als een echte SDK (Software Development Kit).

Command-line integratie

pdfToolbox CLI en pdfaPilot CLI zijn command-line toepassingen. Ze kunnen worden gestart vanuit een terminal- of opdrachtvenster, maar meestal worden ze gelanceerd vanuit de toepassing of het script waarmee ze zijn geïntegreerd. Deze versies ondersteunen alle preflightmogelijkheden van de andere toepassingen en kunnen automatisch gedetailleerde rapporten genereren (in PDF of XML) voor verdere integratie.

Gebruikmaken van de SDK

pdfToolbox SDK en pdfaPilot SDK zijn oplossingen die integratie op bibliotheekniveau mogelijk maken. De SDK bevat de nodige bibliotheken, headers, documentatie en voorbeelden om preflighting naadloos te integreren in een C-, C++-, Java- of .Net-toepassing. Het integreren van preflighting via de SDK vereist weliswaar kennis van scripten maar levert de beste integratie op.

Vragen?

Op de productpagina’s op de website kan je veel meer lezen over alle vermelde producten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een demo op maat of een antwoord op specifieke vragen.

Contact us

Select your role in the company
Select your number of employees