PDF-bestanden visueel inspecteren

Eén van de grootste troeven van pdfToolbox is de krachtige preflighting om de kwaliteit van PDF-documenten te controleren en een gedetailleerde lijst te genereren van fouten en waarschuwingen met betrekking tot het PDF-bestand in kwestie. Maar soms volstaat het niet om te weten of een PDF 'goed' of 'niet goed' is en heb je behoefte aan een gedetailleerder antwoord. In dergelijke gevallen biedt de visualizer van pdfToolbox (en pdfaPilot) soelaas. Hiermee kan je een PDF-bestand visueel inspecteren.

Inktdekking

Misschien wel het beste voorbeeld van een situatie waarin de visualizer zijn waarde volop bewijst, zijn gevallen waarbij uit de preflightcontrole blijkt dat het PDF-document te veel inkt gebruikt.

Afbeelding 1: Visualisatie van de inktdekking voor een PDF-document in de visualizer

De inktdekkingsmodus van de visualizer geeft een grijs masker als overlay weer in het PDF-document. Daarbij wordt elk gebied van het bestand waar een bepaalde drempel wordt overschreden, gemarkeerd met felle kleuren: van geel voor kleine overschrijdingen tot rood en paars voor ernstige overschrijdingen. Zo zie je in één oogopslag hoe ernstig het inktdekkingsprobleem is. Een handig hulpmiddel om te beslissen of het bestand al dan niet drukklaar is!

Scheidingen

Twijfel je of een bestand juist zal worden kleurgescheiden of wil je gewoon de samendruk of overdruk van bepaalde elementen visualiseren? Ook dan komt de visualizer goed van pas. Je hebt keuze uit verschillende voorbeeldmodi voor visualisatie van afzonderlijke scheidingen, alleen de proceskleurscheidingen, alleen de steunkleurscheidingen en meer.

Afbeelding 2: Visualisatie van alleen de scheiding voor cyaan in de visualizer

Bij het visualiseren van scheidingen in pdfToolbox zie je ook de totale hoeveelheid inkt voor de scheidingen (uitgedrukt als percentage van de oppervlakte van de TrimBox en in cm²). Handige informatie die je kan gebruiken voor het berekenen van de kosten!

Veiligheidszone

Hoewel pdfToolbox en pdfaPilot een preflightcontrole bieden om te detecteren of objecten voldoende afloop hebben, is afloop vaak een aspect waar visuele inspectie aangewezen is om te beslissen of een document al dan niet goed is voor druk.

De visualizer biedt daarvoor een 'veiligheidszone'. Deze modus markeert de paginarand of het afloopgebied. Deze tools kunnen erg nuttig zijn bij het beoordelen van een PDF-document.

Afbeelding 3: Visualisatie van het afloopgebied in de visualizer

Vragen?

Op de productpagina’s op de website kan je veel meer lezen over alle vermelde producten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een demo op maat of een antwoord op specifieke vragen.

Contact us

Select your role in the company
Select your number of employees