Workflows dynamisch maken aan de hand van variabelen

De meeste controles die je wilt uitvoeren voor PDF-documenten, zijn algemeen van aard: kleuren moeten juist zijn, afbeeldingen moeten een voldoende hoge resolutie hebben, er mogen geen riskante PDF-elementen aanwezig zijn ... In die gevallen is het perfect mogelijk om één preflightprofiel te maken dat wordt gebruikt voor tal van verschillende producten of verschillende workflows.

Maar soms moeten controles zeer specifiek van aard zijn en kunnen ze niet gemakkelijk worden gedeeld. Een goed voorbeeld van een dergelijk geval is een controle waarmee je de jobafmetingen (breedte en hoogte) wilt controleren. Het is goed mogelijk dat de gewenste afmetingen verschillen voor elke job. Betekent dit dat je voor elk product dat profiel moet dupliceren en handmatig een specifieke formaatcontrole moet invoeren? Gelukkig niet!

pdfToolbox en pdfaPilot ondersteunen variabelen. Deze maken dynamische preflighting mogelijk. Met andere woorden: er wordt een productspecifieke of zelfs PDF-specifieke preflightcontrole uitgevoerd. En dat is lang niet het enige voordeel. Belangrijk is dat variabelen uitblinken in gebruiksgemak.

Een statische (normale) formaatcontrole

Bij het controleren van het formaat (de afmetingen) van een PDF-document worden de hoogte en breedte gecontroleerd van een paginavak. Doorgaans is dat de TrimBox, die bepalend is voor het formaat van het uiteindelijke drukwerk. Een dergelijke controle kan er als volgt uitzien.

Afbeelding 1: Een preflightcontrole van de hoogte en breedte van de TrimBox

De controle test de breedte en hoogte van de TrimBox. In dit voorbeeld wordt rekening gehouden met de afdrukstand: het selectievakje “Ignore orientation” is niet ingeschakeld. Met andere woorden: in deze controle speelt 'Staand' of 'Liggend' een rol.

Een dynamische (variabele) formaatcontrole

Kijken we naar het venster waar de statische controle wordt gedefinieerd, dan zien we een aantal oranje pictogrammen. Deze maken het mogelijk om een variabele in te voeren voor de desbetreffende eigenschap van de controle. Als we erop klikken, verschijnt de Variables editor.

Afbeelding 2: De Variables editor

Om een variabele te definiëren voor een controle of herstelling, heeft pdfToolbox drie elementen nodig:

  • Label: dit wordt weergegeven wanneer de controle of herstelling wordt uitgevoerd in pdfToolbox Desktop.
  • Default Value: de waarde die wordt gebruikt als geen speciale waarden worden gebruikt bij de uitvoering van de controle of herstelling.
  • Internal Name: de naam van de variabele die kan worden gebruikt in pdfToolbox Server, pdfToolbox CLI of pdfToolbox SDK om de waarde op te geven die zal worden gebruikt voor de controle of herstelling.

Om onze controle volledig dynamisch te maken, hebben we invoervariabelen nodig voor de breedte en hoogte van de TrimBox.

Afbeelding 3: Een dynamische controle waarbij variabelen worden gebruikt

De cryptische waarde voor de eigenschappen 'Width' en 'Height' maakt duidelijk dat er een variabele gedefinieerd is voor beide eigenschappen. Meer is er niet nodig om onze controle dynamisch te maken.

Gebruikmaken van dynamische profielen

pdfToolbox Server

Een dynamisch preflightprofiel is een preflightprofiel waarvan ten minste één controle of herstelling variabelen bevat. Dergelijke profielen kunnen op dezelfde manier als normale profielen worden geselecteerd in pdfToolbox Server. Door extra CLI-opdrachten toe te voegen in het venster Job in pdfToolbox, kan je opgeven welke waarden zullen worden gebruikt.

Afbeelding 4: pdfToolbox Server venster

Hoewel de bovenstaande pdfToolbox Server job er volkomen normaal uitziet, hebben we bij Additional CLI parameters extra CLI-parameters toegevoegd om onze variabelen in te stellen. Voor elke variabele voegen we iets toe in deze notatie:

--setvariable=<variable_name>:<new value>

  • <Variable_name> is de symbolische naam voor de variabele die je hebt gedefinieerd in de controle of herstelling.
  • <New value> is de waarde die je door pdfToolbox wilt laten gebruiken tijdens de preflight.

Zoals je kan zien, kan je een variabel preflightprofiel gebruiken en verschillende jobs configureren. Elke job voert een andere preflight uit op basis van de 'setvariable' opdrachten die je hebt toegevoegd aan de jobdefinitie.

pdfToolbox CLI & pdfToolbox SDK

Je kan eigenlijk nog een stap verder gaan bij gebruik van pdfToolbox CLI of pdfToolbox SDK. Aangezien je in die toepassingen opdrachten geeft om elk bestand te preflighten, kan je opgeven hoe de preflight moet worden uitgevoerd voor elke afzonderlijke preflight.

Dit is ideaal als je een webportaal hebt dat je kan vertellen wat de klant heeft besteld. Je kan ervoor zorgen dat elke preflight zodanig aangepast is dat de controles afgestemd zijn op wat de klant heeft besteld.

Mogelijkheden van variabelen

Variabelen kunnen worden toegevoegd aan controles en herstellingen. De enige voorwaarde is dat de desbetreffende eigenschap van een controle of herstelling een kleine oranje knop ernaast moet hebben om een variabele te kunnen definiëren.

Je kan ook een controle of herstelling selecteren in een profiel en een variabele instellen die zal werken als een schakelaar: stel deze in op '1' en de controle of herstelling wordt uitgevoerd tijdens de preflight; stel deze in op '0' en de controle of herstelling wordt niet uitgevoerd. Zo kan je profielen maken die optionele controles of herstellingen bevatten. Dat betekent dat je van bestand tot bestand dynamisch kunt beslissen of bepaalde controles of herstellingen moeten worden uitgevoerd.

Vragen?

Op de productpagina’s op de website kan je veel meer lezen over alle vermelde producten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een demo op maat of een antwoord op specifieke vragen.

Contact us

Select your role in the company
Select your number of employees