Als het echt de juiste kleur moet zijn

Een van de zeer belangrijke aspecten in PDF-documenten is de kleur. Vooral wanneer u die documenten in printworkflows gebruikt, is het essentieel dat ze correct zijn opgebouwd, anders krijgt u onverwachte resultaten. De oplossingen van Callas bevatten zeer geavanceerde mogelijkheden voor kleurbeheer om PDF-documenten aan te passen of te verfijnen.

Kleurbeheer met behulp van ICC-profielen

Alle callas-oplossingen zijn volledig compatibel met ICC-profielen en maken correct gebruik van ICC-profielen in de PDF-documenten of in een correctiestap. ICC-profielen kunnen worden ingevoegd in de uitvoerintentie van een PDF-bestand, of kunnen worden gebruikt voor kleurtransformaties (bijvoorbeeld bij het omzetten van RGB in juiste CMYK). Het is ook mogelijk ICC-profielen opnieuw toe te wijzen of eenvoudigweg uit documenten te verwijderen wanneer dat nodig is.

DeviceLink profielen voor zwaarder tillen

Voor specifieke kleurtransformaties (bijvoorbeeld voor CMYK-naar-CMYK-conversies) hebben de Callas-oplossingen een reeks ingebouwde DeviceLink-profielen van hoge kwaliteit. Als u uw eigen DeviceLink-profielen hebt, kunnen die natuurlijk ook worden gebruikt. Dit maakt bijvoorbeeld conversies van de ene afdrukstandaard naar de andere mogelijk, of misschien het toepassen van TAC-reductie of het doen van inktbesparing op verwerkte PDF-documenten.

Opnieuw toewijzen van kleur

Naast het kleurbeheer van het hele PDF-document is het soms nodig om specifieke kleuren opnieuw toe te wijzen. Misschien om de merkkleuren van een klant correct toe te passen, misschien om bepaalde kleuren te herstellen die met een verkeerde CMYK-mix werden aangeleverd, misschien om specifieke steunkleuren een andere naam te geven zodat ze worden herkend door druk- of afwerkingsapparatuur. De Callas-oplossing maakt al deze scenario's mogelijk en maakt het mogelijk om specifieke RGB- of CMYK-kleuren of steunkleuren opnieuw toe te wijzen.

Overdrukken

Een andere mogelijkheid van pdfToolbox, die nauw verbonden is met kleur, is ervoor zorgen dat overdruk correct is ingesteld voor kritieke elementen zoals zwarte of witte tekst of vectorelementen. Deze potentiële problemen kunnen worden gedetecteerd en gerapporteerd, of er kunnen zelfs Fixups worden gebruikt om het probleem in alle verwerkte documenten op te lossen.

Technische kleuren

Heel vaak veroorzaken technische kleuren grote problemen. Elementen die zullen worden gebruikt als vernis, onderkleur wit, snij- en vouwlijnen, drukmerken, zeilringen (eyelets), moeten goed worden gedefinieerd. Vaak moeten de namen die ontwerpers aan dergelijke elementen geven, worden gestandaardiseerd voordat ze worden gedrukt of afgewerkt. Ook dit kan met een hoge mate van flexibiliteit in de callas-oplossingen.