PDF en toegankelijkheid

Toegankelijkheid is belangrijk voor PDF-documenten om ervoor te zorgen dat mensen die hulptechnologie nodig hebben (zoals schermlezers) deze documenten kunnen openen. In sommige gevallen moeten PDF-bestanden wettelijk toegankelijk zijn vanwege lokale wetten of voorschriften. callas biedt een aantal producten die de toegankelijkheid van PDF's ondersteunen.

Toegankelijkheid controleren

Ervoor zorgen dat PDF-bestanden voldoen aan de PDF/UA-norm (de ISO-norm die bepaalt wat een toegankelijk PDF-bestand is), kan worden gedaan met behulp van callas pdfaPilot. De oplossing bevat kwaliteitscontroleprofielen die alle regels voor PDF/UA bevatten en deze in verwerkte PDF-bestanden kunnen verifiëren.

Dit geeft een eerste idee of de PDF-documenten ten minste de basisregels volgen en de noodzakelijke constructies voor toegankelijkheid implementeren. Er wordt gecontroleerd of alle inhoud in het document van tags is voorzien, of afbeeldingen alternatieve beschrijvingen hebben, of een taalidentificatie wordt gebruikt voor alle tekst...

Mens versus machine

Terwijl de meeste andere kwaliteitscontroleprocessen volledig met computersoftware kunnen worden uitgevoerd, is dit voor PDF/UA veel moeilijker. De toegankelijkheidsnorm stelt bijvoorbeeld dat alle afbeeldingen een goede beschrijving moeten hebben. Natuurlijk kan software controleren of er een beschrijving is, maar is die echt goed genoeg voor iemand die de afbeelding niet kan zien?

Daarom bieden de oplossingen van Callas ook functionaliteit zoals de conversie van PDF/UA in kleurgecodeerde HTML, waarmee gemakkelijk kan worden gecontroleerd of de documentstructuur correct is toegepast, of alle beeldbeschrijvingen kloppen, enzovoort.

Dit is niet alleen beschikbaar in de hoofdoplossing Callas pdfaPilot, maar ook als een gratis, afzonderlijke plug-in voor Adobe Acrobat en Adobe Reader; hierdoor kan iedereen snel de kwaliteit van de tagging in een toegankelijk PDF-document beoordelen.

Niet beperkt tot PDF

De invoerdocumenten voor het maken van PDF/UA-compatibele PDF-bestanden zijn vaak geen PDF-bestanden. Daarom ondersteunen de oplossingen van Callas ook de conversie van andere bestandsformaten naar PDF. Dit wordt ondersteund voor Office-documenten, Open Office-documenten, diverse beeldbestandsformaten en e-mails. Na de conversie naar PDF kunnen de documenten verder in overeenstemming worden gebracht met de juiste PDF/UA-versie.