Technologiepartners

callas software speelt een actieve rol in het ondersteunen van internationale standaarden en neemt deel aan ISO, CIP4, het European Color Initiative en de Ghent PDF Workgroup, kortweg de Ghent Workgroup. Bovendien is callas bijdragend lid van organisaties en verenigingen die toonaangevende marktspelers en experts groeperen. Denk bijvoorbeeld aan AIIM, FOGRA en VOI (Verband Organisations- und Informationssysteme e.V.).

Lidmaatschap van verenigingen en organisaties

PDF Association

callas software is lid van de PDF Association. Deze werd in 2006 opgericht als het PDF/A Competence Center. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de aanneming en toepassing van internationale standaarden voor PDF-technologie. callas software is één van de oprichters van de PDF Association. Olaf Drümmer, CEO van callas software, zetelt al sinds 2006 in het bestuur en is momenteel voorzitter van de PDF Association.

Adobe Solutions Partner

Het Adobe Solutions Partner programma focust op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige tools, informatie en diensten. De Adobe website heeft een gedeelte dat gewijd is aan producten van Adobe Solutions Partners. Geïnteresseerden kunnen er terecht voor een overzicht van software van verschillende fabrikanten die de functies van Adobe producten versterken. Als Adobe Solutions Partner presenteert callas software zijn productportfolio op dit platform. Bovendien neemt callas software sinds jaar en dag met succes deel aan evenementen die worden georganiseerd in het kader van het programma. Denk bijvoorbeeld aan het Adobe Live! evenement.

AIIM - The ECM Association

AIIM (Association for Information and Image Management) is al meer dan 60 jaar de internationale autoriteit op het gebied van Enterprise Content Management (ECM). ECM omvat tools en technologieën die worden gebruikt om content en documenten te creëren, te archiveren, te beheren, te distribueren en beschikbaar te stellen. Daarbij wordt er rekening gehouden met organisatorische processen. Vandaag treedt AIIM op als onafhankelijke, internationaal actieve vertegenwoordiger van de hele ECM-sector. callas software neemt als Trade Member van AIIM deel aan gerelateerde beurzen en conferenties. Daarnaast presenteert het nieuwe producten en publiceert het productinformatie op het internationale platform van AIIM.

BITKOM

BITKOM is de spreekbuis van de ICT-sector in Duitsland. Als federale vereniging vertegenwoordigt het bedrijven in de IT- en telecommunicatiesector en de sector van de nieuwe media. BITKOM behartigt de belangen van meer dan 2.200 bedrijven, waaronder 1.400 rechtstreekse leden. Onder haar leden telt het vrijwel alle wereldspelers, evenals 1.000 invloedrijke kleine en middelgrote ondernemingen en tal van creatieve bedrijven waar de oprichter nog betrokken is bij de bedrijfsvoering.

BITKOM biedt haar leden een groot netwerk en maakt voortdurende uitwisseling mogelijk tussen experts en managers. De leden zijn samen goed voor een jaaromzet van 140 miljard euro in Duitsland en exporteren voor 50 miljard euro aan hightech. BITKOM vertegenwoordigt ongeveer 90 procent van de Duitse ICT-markt.

European Color Initiative (ECI)

ECI is een groep van experts. Het legt zich toe op mediaonafhankelijke verwerking van kleurdata op systemen voor publishing. ECI werd opgericht in juni 1996 op initiatief van de uitgeverijen Bauer, Burda, Gruner + Jahr en Springer. ECI streeft naar medianeutrale voorbereiding, verwerking en uitwisseling van kleurdata op basis van de normen voor kleurbeheer van het International Color Consortium (ICC).

Daarnaast richt het zich op harmonisatie van formaten voor data-uitwisseling tussen klanten en service providers in het proces voor publishing. Verder stelt het zich ook tot doel richtlijnen te definiëren voor uitwisseling van kleurdata die bestemd zijn voor drukdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen op het gebied van kleurruimte en dataformaat. Olaf Drümmer, CEO van callas software, is voorzitter van ECI.


FOGRA

FOGRA, voluit Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V., stelt zich enerzijds tot doel de druktechniek en haar toekomstgerichte technologieën te bevorderen qua onderzoek, ontwikkeling en toepassing en anderzijds de resultaten daarvan ten dienste te stellen van de grafische industrie.

Ghent Workgroup (GWG)

De Ghent Workgroup stelt sinds 2002 aanbevelingen op voor PDF-workflows. Op de GWG website kunnen gebruikers geteste instellingen voor courante toepassingen downloaden. Een reeks white papers biedt een overzicht van het brede spectrum van het werk van de GWG. Als lid van de GWG is callas software actief betrokken bij het op- en samenstellen van aanbevelingen, white papers, specificaties en testbestanden.

ISO

ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Onder de ontwikkelde en gepubliceerde normen bevinden zich ook belangrijke PDF-normen, zoals PDF/X, PDF/A en het PDF-formaat zelf. callas software werkt actief samen met ISO aan de volgende projecten: PDF (ISO 32000), PDF/X, PDF/A, PDF/E, PDF/UA en PDF/VT.

PDFX-ready

PDFX-ready is een initiatief van belangrijke spelers in de Zwitserse grafische industrie. Het ondersteunt gebruikers om te voldoen aan de ISO PDF/X-norm. Het PDFX-ready initiatief verstrekt uitgebreide informatie over alle aspecten van het drukwerkproductie. De PDFX-ready website bevat een downloadgedeelte met gratis toegang tot Distiller instellingen, Adobe Acrobat testprofielen, ICC-kleurprofielen, vakkennis en stapsgewijze instructies voor Adobe Creative Suite en Office producten, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Als gecertificeerd lid van PDFX-ready bewijzen bedrijven aan hun partners dat ze beschikken over expertise in veilige data-uitwisseling. PDFX-ready is de eenvoudigste manier om kwaliteit te garanderen in workflows voor drukwerk.

Contact us

Select your role in the company
Select your number of employees